Fysiotherapie

Een fysiotherapeut onderzoekt en behandelt klachten bij het bewegen. Het gaat vooral om klachten en beperkingen bij dagelijkse handelingen. De fysiotherapeut monitort ook de longfunctie en geeft instructie voor ademhalings- en hoesttechnieken.

De fysiotherapie richt zich op stoornissen in het bewegen, zoals lopen, sporten, tillen, opstaan van de grond of uit bed, maar ook ademen en hoesten. Over het algemeen begeleidt de fysiotherapeut PLS patiënten als er problemen ontstaan met of tijdens het bewegen in het dagelijks leven. Dit kan bij iedere PLS patiënt anders zijn. Het is afhankelijk van de mate en de plaats van krachtverlies, het soort activiteiten dat de PLS patiënt uitvoert en de manier waarop iemand omgaat met zijn of haar klachten. De fysiotherapeut streeft naar behoud van kwaliteit van leven. Hoe de behandeling er precies uitziet, is afhankelijk van de hulpvraag door de PLS patiënt.

Wat kan de fysiotherapeut voor een PLS patiënt doen:

Informatie en advies over het onderhouden van de lichamelijke conditie en kracht en het voorkomen van te veel vermoeidheid.
Onderzoek van pijnklachten en lichamelijke beperkingen.
Analyse van de zithouding en eventueel hoofdondersteuning in samenwerking met de ergotherapie.
Informatie en advies bij problemen met het lopen, het gebruik van loophulpmiddelen (zoals een rollator) en orthesen (zoals spalkondersteuning bij een slappe voet).
Informatie en advies bij problemen met de transfers (zoals opstaan en gaan zitten, in en uit bed komen) en hierbij ook de mantelzorgers instrueren.
Monitoren van de longfunctie.
Informatie en instructie van ademhalings- en hoesttechnieken, soms in samenwerking met de logopedie.
Informatieoverdracht en samenwerking met de andere eerstelijnszorgverleners waar de PLS patiënt onder behandeling is.

Stichting PLS

(RSIN 854236107) Postadres: Drossaert Jonker van Kesselstraat 65, 6171 KB Stein
Bezoek adres/Vesting adres: Batenburgerstraat 17, 6171 XP Stein
Website: http://www.p-l-s.nl/
Email: info-stichting-pls@p-l-s.nl