Informatie Stichting PLS

(RSIN 854236107) Postadres: Drossaert Jonker van Kesselstraat 65, 6171 KB Stein
Bezoek adres/Vesting adres: Batenburgerstraat 17, 6171 XP Stein
Website: http://www.p-l-s.nl/
Email: info-stichting-pls@p-l-s.nl
Beleidsplan: Beleidsplan Stichting PLS
Statuten: Statuten Stichting PLS
Uittreksel: Uittreksel KvK Stichting PLS
Jaarverslag: Jaarverslag Stichting PLS
Anbi Algemeen: Publicatie ANBI Algemeen

Anbi

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.
Een overzicht van de verplichte informatie:
Stichting PLS Drossaert Jonker van Kesselstraat 65, 6171 KB Stein
Bankrekeningnummer: NL37 SNSB 0902 2158 92
Het Anbi RSIN/fiscaal nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Stichting PLS is: 854236107