Java-scripts.net

Waarom aanmelden

Een van de doelstellingen van de Stichting PLS is, naamsbekendheid van de aandoening PLS! Wil je als PLS patiënt hier aan mee werken door b.v. voorlichting te geven op scholen die de studierichting zorg in hun pakket hebben. Of bij andere verenigingen/instanties die het verhaal over de aandoening PLS belangrijk vinden om hierover kennis te nemen.
Dat kan! Aanmelden via het contactformulier.


De film PLS in beeld als ondersteuning gebruiken aangevuld met jouw ervaringen, over brengen naar de aanwezigen. De Stichting PLS wil dan samen met jou zoeken naar een begeleider in jouw regio/provincie die als ondersteuner aanwezig is en op momenten waar nodig is jouw verhaal over kan nemen indien de beperkingen even niet toe laten om vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Indien je zelf al een begeleider of manterzorger hebt die deze taak op zich wil nemen, juichen wij dit alleen maar toe.

(RSIN 854236107)
Postadres: Drossaert Jonker van Kesselstraat 65, 6171 KB Stein
Bezoek adres/Vesting adres: Batenburgerstraat 17, 6171 XP Stein
Website: http://www.p-l-s.nl/
Email: info-stichting-pls@p-l-s.nl