Wat gebeurt er bij PLS?
Ons lichaam wordt bestuurd vanuit onze hersenen. De hersenen sturen signalen naar de spieren zodat deze in actie komen. De motorische zenuwcellen of neuronen geven signalen door aan de spieren. Er zijn twee soorten motorische neuronen: de centrale motorische neuronen en de perifere motorische neuronen. Bij PLS is er een probleem van de centrale motorische neuronen. Deze zitten aan de bovenkant van de hersenen, in de hersenschors. De uitlopers ervan lopen door de hersenstam en het ruggenmerg. Deze uitlopers vervoeren de signalen vanuit de hersenen tot in het ruggenmerg. Als deze zenuwen niet goed functioneren, worden de spieren stijf en spastisch.

PLS patiënt en zijn fysiotherapie

Over het algemeen begeleidt de fysiotherapeut PLS patiënten als er problemen ontstaan met of tijdens het bewegen in het dagelijks leven.

PLS patiënt en zijn ergotherapie

Een ergotherapeut zoekt samen met de PLS patiënt naar oplossingen voor problemen bij deze dagelijkse activiteiten.

PLS patiënt en zijn logopedie

De logopedist kan u informeren en ondersteunen bij spraakproblemen. De logopedist informeert, adviseert en begeleidt de patiënt en zijn naaste omgeving in de veranderende taal en communicatie.

PLS in beeld

PLS in beeld geeft weer welke impact de aandoening Primaire Lateraal Sclerose heeft op mensen die de ziekte PLS hebben!

Primary lateral sclerosis, English subtitles

Primary lateral sclerosis (PLS) is a rare neuromuscular disease characterized by progressive muscle weakness in the voluntary muscles.