Primaire Lateraal Sclerose is een motorneuron ziekte (zenuw-spierziekte) waarbij de motorische zenuwcellen achteruitgaan.
PLS leidt tot stijfheid en spasticiteit van de spieren in de mond, benen en armen.

PLS patiënt en zijn fysiotherapie

Over het algemeen begeleidt de fysiotherapeut PLS patiënten als er problemen ontstaan met of tijdens het bewegen in het dagelijks leven.

PLS patiënt en zijn ergotherapie

Een ergotherapeut zoekt samen met de PLS patiënt naar oplossingen voor problemen bij deze dagelijkse activiteiten.

PLS patiënt en zijn logopedie

De logopedist kan u informeren en ondersteunen bij spraakproblemen. De logopedist informeert, adviseert en begeleidt de patiënt en zijn naaste omgeving in de veranderende taal en communicatie.