Primaire Lateraal Sclerose

PLS is een aandoening van de centrale motorische neuronen

PLS in beeld
PLS in beeld geeft weer welke impact de aandoening Primaire Lateraal Sclerose heeft op mensen die de ziekte PLS hebben.
Naamsbekendheid
De film is gemaakt om de aandoening Primaire Lateraal Sclerose bekendheid te geven. Tevens kunnen wij de film aanbieden bij voorlichtingen op scholen, verenigingen en bij bedrijven.

Wat is PLS

Primaire Lateraal Sclerose (PLS) is een aandoening van het centraal motorisch neuron. PLS kan bij volwassenen op elke leeftijd ontstaan. PLS uit zich in stijfheid en spasticiteit door een verhoogde spierspanning met verhoogde reflexen. De klachten nemen heel geleidelijk aan toe. Meestal beginnen deze klachten in beide benen. PLS kan echter ook beginnen in de spieren voor het spreken of spieren van de armen. Patiënten struikelen gemakkelijk, kunnen niet of moeilijk hardlopen en hebben verminderde kracht in de benen. Bij het spreken valt op dat het articuleren meer moeite kost waardoor de patiënt langzaam praat. Op den duur kunnen ook kauw- en slikproblemen ontstaan. In de loop van de ziekte kan de blaas spastisch worden waardoor frequente aandrang en urineverlies kunnen ontstaan. De progressie is vaak traag. Echter kan het tegendeel ook, soms een tot twee jaar na de diagnose geheel afhankelijk worden van hulpmiddelen en zorg. Na verloop van tijd, soms kort na de diagnose, kunnen er ook klachten optreden van de armen en de handen. Op den duur, soms al na een tot twee jaar, ontstaan ook klachten in de bulbaire regio, waarbij onduidelijk spreken en dwanghuilen en/of -lachen op de voorgrond staan. PLS is niet erfelijk. Het aantal deelnemers dat de afgelopen jaren heeft mee gedaan aan onderzoek en ook is geregistreerd als PLS of mogelijk PLS is ruim 300, dus de aandoening PLS is wellicht minder zeldzaam dan werd verondersteld.
Primaire geeft aan dat de ziekte voor het eerst in een familie voorkomt en niet erfelijk is.
Lateraal verwijst naar het weefsel dat zich aan de zijkant van het ruggenmerg bevindt.
Sclerose is de verharding van het weefsel aan de zijkant van het ruggenmerg.


Onderzoek naar PLS? Wie neemt de uitdaging aan?

PLS-ers en hun hulpmiddelen

Wat gebeurt er bij PLS?
Ons lichaam wordt bestuurd vanuit onze hersenen. De hersenen sturen signalen naar de spieren zodat deze in actie komen. De motorische zenuwcellen of neuronen geven signalen door aan de spieren. Er zijn twee soorten motorische neuronen: de centrale motorische neuronen en de perifere motorische neuronen. Bij PLS is er een probleem van de centrale motorische neuronen. Deze zitten aan de bovenkant van de hersenen, in de hersenschors. De uitlopers ervan lopen door de hersenstam en het ruggenmerg. Deze uitlopers vervoeren de signalen vanuit de hersenen tot in het ruggenmerg. Als deze zenuwen niet goed functioneren, worden de spieren stijf en spastisch.